Nyborg – før og nu 2021

Nyborg – før og nu 2021

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, Østfyns Museer, Nyborg Museumsforening og Nyborg Bibliotek har lagt kræfterne sammen for at frembringe en årbog fyldt med spændende lokalhistoriske artikler.

Få dit eget eksemplar

Årbogen koster 158 kr.

Den kan købes følgende steder:

  • Nyborg Bibliotek
  • Ullerslev Bibliotek
  • Ørbæk Bibliotek
  • Nyborg Lokalhistoriske Arkiv
  • Borgmestergården
  • Nyborg Bøger & Papir

Overskrift

”Nyborg – før og nu 2021” er på 220 sider og indeholder 7 artikler. Der lægges ud med historien om en af de nyborgensere, der gennem tiden har sat det stærkeste præg på sin by.
Gennem 17 år var Ludvig Hansen borgmester i Nyborg og tilmed den første folkevalgte af slagsen. At han skulle nå den lokale samfundstop, lå ikke i kortene, da han i 1873 kom til verden som søn af en enlig mor på Flødstrup Mark. Jørgen Havshøj beskriver hans bemærkelsesværdige karriere.

To konservatorer løfter derefter sløret for et fænomen, der sikkert hos mange slotsgæster har frembragt en vis gysen: de mumificerede katte i Nyborg Slots kælder. Vi får historien om de to katte og deres artsfæller på andre danske museer.

Claudius Clavus Swart var Nordens første kartograf og dermed et vigtigt led i renæssancens bestræbelser på at kortlægge verden. Janus Møller Jensen sætter ham ind i en kartografisk sammenhæng og beskriver hans relationer til Østfyn.

Med Karin Di Martinis artikel om den østfynske kvindebevægelse er vi igen oppe i samtiden. Kvindelejrene i Kissendruphytten står centralt i de aktiviteter, der i slutningen af 1970’erne vendte op og ned på de traditionelle kønsrollemønstre.

En af Nyborgs mere dramatiske begivenheder, gasværksulykken i 1902, beskrives af en ekspert på området, inspektør ved Gasmuseet i Hobro, Per Vingaard Klüver.

Kongefløjen på Nyborg Slot gennemløb for hundrede år siden en omfattende restaurering. Mette Ladegaard Thøgersen fortæller om projektets arkitekt, Mogens Clemmensen, og de principper, der lå bag hans virke som tidens førende restaureringsarkitekt.

Bogens sidste egentlige artikel er en opfølgning på en debat i forrige årbog. Jørgen Nybo Rasmussen argumenterer her for, at der findes yderligere beviser på, at missionæren Broder Jakob var dansk kongesøn.

Til slut afslører årsberetningerne fra museum, arkiv og museumsforening, at året 2021 trods corona-begrænsninger bestemt ikke var noget begivenhedsløst år for historisk interesserede.