Aktuelt

Sommerferielukket

De lokalhistoriske arkiver holder lukket i ugerne 27 til og med 31


Udgivelser

“Nyborg – før & nu 2018”

Udgivet 24. maj 2019

Årbogen fra Nyborg Lokalhistoriske Arkiv “Nyborg – før & nu 2018” kan nu købes på arkivet eller på Nyborg Bibliotek.

Prisen er 158 kr.


Kulturarvsmasterplan Nyborg

Som et led i verdensarv-visionen har Nyborg Kommune, Østfyns Museer og Slots- og Kulturstyrelsen arbejdet på at udarbejde en Kulturarvsmasterplan for Nyborg og Østfyn.