Aflevering af arkivalier

(C) colourbox

Liste over indleverede Arkivalier 2023

Det lokalhistoriske arkiv er interesseret i at modtage skriftligt materiale, fotos, film og lydoptagelse, der er af lokalhistorisk betydning og som kan være med til at beskrive og fortælle tilværelsen i området. Dette gælder også materiale, som foreligger i digital form.

Der modtages ikke genstande, idet disse kan afleveres på museet.

Materiale af lokalhistorisk art kan afleveres ved henvendelse på det lokalhistoriske arkiv i åbningstiden, men kan også fremsendes som post eller vedhæftet mail, hvis materialet foreligger i digital form.

De afleverede arkivalier bliver først journaliseret med afgivelse af giverens navn samt materialets omfang.
Efterfølgende bliver det indleverede detaljeret beskrevet og registreret i arkivets databasesystem, så det til enhver tid kan identificeres og findes frem igen.
Til journalisering og registrering anvendes et landsdækkende databasesystem, ARKIBAS.
Efter registrering opbevares arkivalierne i nummererede kasser i arkivets arkivrum, hvor de opbevares under betryggende og sikre forhold. Når materialet er registreret i databasesystemet, er det samtidig synligt på hjemmesiden arkiv.dk.

Til orientering skal nævnes, at samtlige medarbejdere på det lokalhistoriske arkiv har tavshedspligt og driften af arkivet er underlagt den til enhver tid gældende arkivlov.