Arrangementer


Udstilling i Kongegade: SOLDAT I NYBORG 1663-1913

Der har været soldater i Nyborg lige så længe, som borgen og byen har eksisteret. De var her med henblik på et egentlig forsvar af stedet.

I 1842 blev Nyborg garnisonsby. Nu var langt de fleste soldater her for at blive uddannet og opstillet til hæren. Nyborg ophørte som garnisonsby i 1913.

Plancherne viser et bredt udsnit af soldaterlivet i garnisonstiden: Indkvartering, vagttjeneste, soldater i bybilledet, i felten og hos fotografen, regimentsmusikken, et oprør! – og afrejsen.

Soldaterne var overalt i byen og skabte liv i gaderne og på byens værtshuse, og regimentets musikkorps spillede ved alle store begivenheder i Nyborg.

Der er desuden en planche om Batteriet Bardenfleth 1914-1919 og om 3. Regiment 1942-1943.