Søgeguide

Følgende er en række links til sider, hvor du kan søge efter arkivalier og information af lokalhistorisk karakter.


Her kan søges på samtlige registrerede arkivalier i alle danske lokalhistoriske arkiver.
Ved at vælge ”Udvidet søgning” kan man afgrænse sin søgning til et bestemt arkiv samt definere, hvilken type arkivalie, man er interesseret i. Desuden er det her muligt at søge i en afgrænset periode og et bestemt sted samt definere arkivaliets specielle indhold med f.eks. billeder, filmklip, m.v


Ejendomsregistrant ”Hvem ejede hvad i det gamle Nyborg” findes på Arkiv.dk.
Registranterne er baseret på skøde- og panteprotokoller med tilhørende realregistre samt brandtaksationer som primære kilder og er udarbejdet af arkivmedarbejder Peder Gammel. 


F.E.Crones håndskrevne beretninger om Nyborgs historie findes på Arkiv.dk.
Frederik Eberhard Crone: “Samlinger til Nyborg Kjøbstads, Fæstnings, Slots og Lehns Historie”, F.E. Crones håndskrevne beretninger om Nyborgs historie fra begyndelsen til 1887.


statens arkiver logo

Statens Arkiv. Her kan søges efter arkivalier bl.a. statslige, kommunale eller virksomhedsarkiver på Rigsarkivets arkivdatabase Daisy. Du kan også bestille materialet til brug på Rigsarkivets læsesale eller se indscannede arkivalier online.


Her kan søges på indscannede arkivalier liggende i Statens Arkiver (Rigsarkivet) f.eks. skifteprotokoller, fæsteprotokoller, kirkebøger, borgerskabsprotokoller, folketællinger, lægdsruller, m.v.


Geodatastyrelsen har scannet arkivets gamle kort, det gælder gamle matrikelkort og topografiske kort. Der ligger ca. 100.000 historiske kort på nettet.


Danske Slægtsforskeres hjemmeside med mange gode kilder og værktøjer for slægtsforskere.


På Dansk Demografisk Database kan bl.a. ses transskriberede folketællinger, udtræk fra kirkebøger, ind- og udvandrede, skifteprotokoller, faldne i 1. verdenskrig med tilknytning til Sønderjylland, m.v.


Giver adgang til Det Kgl. Biblioteks digitale mediesamlinger. De består af radio- og tv-udsendelser fra danske kanaler, reklamefilm fra tv og biograf samt danske aviser.


Indeholder et væld af hjælpemidler til slægtsforskning bl.a. forskellige militære arkivalier, skifter, godsarkiver, jordemoderprotokoller, dødsattester, tingbøger, arkivalier fra amter og len, m.v.


På Danske Slægtsforskere Odense`s hjemmeside kan man få nem adgang til lægdsruller, skifte- og fæsteprotokoller og -breve for Fyn, vejledning i hvordan man får adgang til diverse arkivalier samt tilbud om diverse kurser bl.a. i tydning af gotisk skrift


Her er der adgang til ca. 900.000 fotos optaget af Fyens Stiftstidendes pressefotografer visende fynboernes egen historie inden for hverdagsliv, politik, sport, kultur og erhvervsliv.


Odensedatabasen er en søgbar database, hvor man kan søger efter person- og ejendomsoplysninger for perioden 1714-1921. Der er bl.a. brugt kilder som folketællinger, kirkebøger, fattiglister, borgerskabsprotokoller, lavsprotokoller, fangeprotokoller, m.v.


Det Kgl. Bibliotek har en billedsamling på mere end 17 millioner billeder og indsamler fortsat. Der er kobberstik, tegninger, og alle former for fotografi (reportage, reklame, luftfotografi og kunstfotografi). Der findes billeder af personer, steder og begivenheder fra 1400-tallet til i dag.


Danmark set fra luften er et visuelt tiltag fra Det Kongelige Bibliotek som har digitaliseret store dele af luftfotosamlingen. over 4,5 mio luftfotos, de ældste fra 1930’erne


Ruth Madsen har udarbejdet en hjemmeside som viser dansk kalender med angivelse af kirkelige højtider for perioden år 1500 – år 2099.


En verdensdækkende søgbar persondatabase udarbejdet af The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormoner).


Siden har en søgefunktion, hvor man kan finde en afdøds grav.