Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv

B3022
Ørbæk Mejeri, fotograferet fra Hulvejen. Kilden på sin “gamle” plads. Billedet er fra ca. 1980