Årsberetning 2023

Nyborg Lokalhistoriske Arkiver

Af Jørgen Havshøi, daglig leder

  De tre lokalhistoriske arkiver: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv og Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv dækker tilsammen Nyborg Kommune. Arkiverne er en afdeling under Nyborg Bibliotek.

  Arkiverne i Nyborg Kommune betjenes udelukkende af 36 frivillige, og er åben for besøgende på følgende tidspunkter:

  • Nyborg Lokalhistoriske Arkiv: Mandag og torsdag kl. 14.00 – kl. 17.00 og tirsdag kl. 10.00 – kl. 12.00
  • Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv: Tirsdag kl. 15.00 – kl. 17.00
  • Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv: Torsdag kl. 15 – kl. 17.00

  Arkivernes fælles hjemmeside vil løbende blive forsynet med artikler, gamle fotos og andet lokalhistorisk stof. Hjemmesiden har i 2023 haft 3.225 besøgende, som har fået vist 10.215 sider.

  De tre arkiver er også fælles om Facebooksiden: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv. Der bliver løbende lagt fotos med korte kommentarer på Facebooksiden, som er meget besøgt og ofte giver anledning til supplerende kommentarer fra besøgende på siden.

  Arkiverne i Nyborg Kommune er tilsluttet Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) og benytter sig af databaseprogrammet Arkibas i forbindelse med registrering af arkivalier m.v.

 Arkibas er udviklet af SLA og har været i drift i adskillige år. Med det formål at formidle de registrerede arkivalier ud til publikum har SLA efterfølgende etableret hjemmesiden www.arkiv.dk. Når arkiverne har registreret de indkomne materialer i Arkibas, er disse med det samme tilgængelige på www.arkiv.dk. Ud fra de forespørgsler, der tilgår arkiverne, fremgår det, at www.arkiv.dk bruges flittigt af publikum. I 2023 har besøgende på www.arkiv.dk samlet fået foretaget 572.393 visninger af arkivalier fra kommunens tre arkiver.

  I vinduerne på facaden mod Kongegade ophænger Nyborg Lokalhistoriske Arkiv 16 plancher omhandlende forskellige lokalhistoriske emner. Plancherne bliver løbende udskiftet, og har i 2023 handlet om Garnisonsliv i Nyborg og Kort fra arkivets kortarkiv. Når plancherne bliver udskiftet, leveres de nedtagne plancher ud til kommunens plejecentre, hvor de bliver ophængt til gavn for beboere og pårørende.

  På årets Kulturnat den 12. maj havde Nyborg Lokalhistoriske Arkiv inviteret til rundvisning på arkivet. På storskærmen blev vist en ny tegnefilm Nyborg efter 1660 samt 2 fotoserier Garnisonsbilleder og 1800 postkort fra Nyborg.

   På Arkivernes Dag den 11. november blev der på alle tre arkivet indbudt til åbent hus. I den forbindelse blev Nyborg Lokalhistoriske Arkivs nyudgivelse Nyborg 1914 og 2023 lanceret og solgt. Bogen viser fotos fra lokationer i Nyborg optaget i 1914 holdt op mod fotos af samme lokationer optaget i 2023. På storskærmen blev vist eksempler af bogens sider. Med økonomisk støtte fra diverse sponsorer i Nyborg var det muligt at fastsætte en tilpas lav udsalgspris, som gjorde bog til et attraktivt gaveobjekt.

  I Ullerslev blev der på Arkivernes Dag præsenteret en fotoudstilling over emnet energi visende vandmøller, vindmøller og servicestationer. I Ørbæk  blev der vist en udstilling over Ørbækhallens 50 års jubilæum.

  Julemarkedet i Nyborg blev afholdt 2.- 3. december og 9.-10. december med deltagelse af Nyborg Lokalhistoriske Arkiv. Der blev holdt bogudsalg af arkivets udgivelser samt salg af bogdubletter til nedsatte priser. Arkivets nye udgivelse Nyborg 1914 og 2023 var meget efterspurgt og resulterede i et salg på julemarkedet på 41 stk.. På arkivets storskærm blev vist en film bestående af forskellige filmsekvenser, som blev vist i en endeløs sløjfe. I forbindelse med julemarkedet blev arkivet besøgt af 110 gæster fordelt over de to weekends.

  I forhold til 2022 har vi i 2023 registreret et stigende besøgstal. Dette må sandsynligvis tilskrives en vis tilbageholdenhed i 2022 afledt af coronapandemien. Det er vort indtryk, at borgerne i 2022 var forsigtige med at bevæge sig ud blandt andre. Det samlede besøgstal for de tre arkiver har i 2023 været 792 mod 501 i 2022.

  Nyborg Lokalhistoriske Arkiver har også i 2023 en gang om måneden leveret stof til Lokalavisen Nyborg i form af klummer under temaet Før og Nu. Klummerne består af mindre artikler fra Nyborg Kommune suppleret med fotos hovedsagelig visende før og nu situationer. Siden 2020 har Nyborg Lokalhistoriske Arkiver leveret 36 klummer til avisen.

   Nyborg Lokalhistoriske Arkiv udgav i 2023 i samarbejde med Østfyns Museer, Nyborg, Nyborg Museumsforening og Nyborg Bibliotek årsskriftet Nyborg før & nu 2022, som var 25. årgang. Årsskriftet indeholder 6 artikler, hvoraf 3 var skrevet af frivillige på Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.

  I årets løb har Nyborg Lokalhistoriske Arkiv bidraget med foredrag og rundvisninger i forskellige foreninger og forsamlinger med indlæg af vidt forskellig lokalhistorisk karakter. I 2023 har arkivet således deltaget med 35 foredrag, rundvisninger og indlæg forskellige steder i kommunen med i alt ca. 2006 deltagere:

    4/1: Foredrag: ”Gode billeder fra Nyborg”, Friplejehjem Strandhøj

  16/1: Foredrag: ”Virksomheder gennem tiderne”, Nyborg Filatelistklub

  25/1: Foredrag: ”Virksomheder gennem tiderne”, Højskoleforeningen

  29/1: Rundvisning: ”August Colding 1895-1941”, Nyborg Museumsforening

  27/2: Foredrag: ”Gode billeder fra Nyborg”, Klub 17, Nyborg

  17/3: Foredrag: ”Virksomheder gennem tiderne”, Aktivitetscenter Jernbanebo

  21/3: Foredrag: ”Virksomheder gennem tiderne”, Rotary Nyborg

  22/3: Foredrag: ”Virksomheder gennem tiderne”, Aktivitetscenter Egevang, Ullerslev

  28/3: Foredrag/rundvisning: ”Tyske flygtninge i Nyborg 1945/46”, Seniorhøjskolen

    1/4: Rundvisning: ”Nyborg Fæstning”, Privat gruppe

    5/4: Rundvisning: ”Nyborg Fæstning”, Fodslaw Nyborg, bestyrelse

  12/4: Rundvisning: ”Kriger/flygtningegrave på Nyborg Assistenskirkegård”,              Birkhovedskolens pensionister

  21/4: Foredrag: ”Virksomheder gennem tiderne”, Aktivitetscenter Jernbanebo

  27/4: Foredrag: ”Rejsekongerne”, Foreningen Norden i Ringe

  29/4: Rundvisning: ”Stjerneskansen”, Nyborg Museumsforening

  12/5: Foredrag: ”Fæstningsslaverne i Nyborg”, Nyborg Museumsforening

  13/5: Rundvisning: ”Nyborg Fæstning”, Fodslaw Nyborg

  15/5: Foredrag: ”Gadenavne i Nyborg”, Klub 17

  14/6: Foredrag: ”Billedserie, Aktivcenter 2”, Aktivitetscenter Jernbanebo, sommerhøjskole

  14/8: Foredrag/rundvisning: Slipshavn Skanse”, Fæstningsbyerne

  29/8: Foredrag: ”Augustoprøret i Nyborg 1943”, Nyborg Gymnasium, lærere og elever

    6/9: Rundvisning: ”Slipshavn”, Privat selskab

  12/9: Foredrag: ”Introduktion til slægtsforskning”, Ullerslev Bibliotek

  19/9: Foredrag: ”Gode billeder fra Nyborg”, Frimurerlogen, Nyborg

  20/9: Rundvisning: ”Parken på Glorup”, Højskoleforeningen

  27/9: Foredrag: ”Gode billeder fra Nyborg”, Aktivitetscenter Egevang, Ullerslev

10/10: Foredrag: ”Introduktion til slægtsforskning”, Nyborg Bibliotek

11/10: Foredrag: ” Borgmester Ludv. Hansens liv”, Ullerslev Lokalhistorisk Forening

31/10: Foredrag: ”Introduktion til slægtsforskning”, Ørbæk Bibliotek

24/10: Foredrag: ”Borgmester Ludv. Hansens liv”, Hemmingwayklubben

25/10: Rundvisning: ”Besøg i arkivet”, Privat selskab

  6/11: Foredrag: ”Arkitekturen omkring Nyborg Torv”, Gigtforeningen, Gigtgruppe Nyborg

  6/11: Foredrag: ”Virksomheder gennem tiderne”, Seniorbofællesskab Færgelejet

14/11: Foredrag: ”Slagmarksarkæologi”, Østfyns Museer

22/11: Foredrag og rundvisning: ”Brug af arkiv.dk”, Nyborg Museumsforening

   Til sidst en stor tak til alle, som har støttet arkivet med materiale i årets løb, for kun ved hjælp af de indleverede arkivalier er vi i stand til at hjælpe andre med oplysninger af lokalhistorisk karakter. Derfor: Hvis du er i tvivl om et materiales lokalhistoriske værdi, så lad det komme Nyborg Lokalhistoriske Arkiv til gode og indlevér det til arkivet.

  En liste over materialer indleveret til arkivet, kan ses på arkivets hjemmeside.