Årsberetning 2019

Nyborg lokalhistoriske arkiver

Af Jørgen Havshøi

De tre lokalhistoriske arkiver: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv og Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv dækker tilsammen Nyborg Kommune.

  Arkivernes fælles hjemmeside er nu fuldt udbygget og vil løbende blive forsynet med artikler, gamle fotos og andet lokalhistorisk stof. Artikler og andet lokalhistoriske emner fra de gamle hjemmesider er hovedsagelig blevet flyttet til arkiverne database Arkibas og er dermed søgbart på arkiv.dk.

   De tre arkiver er også fælles om Facebooksiden: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv. Der bliver løbende langt fotos med korte kommentarer på Facebooksiden, som er meget besøgt og giver ofte anledning til supplerende kommentarer fra besøgende på siden.

   Det er med stor sogn, at vi på arkivet i Nyborg har mistet vores arkivleder Leif Trebbien, som gennem længere tid har været plaget af svær sygdom. Leif sov stille ind i hjemme den 19. november 2019 i en alder af 78 år. Leif Trebbien vil blive husket som en afholdt, venlig og utroligt vidende arkivleder, som vil blive savnet og vil blive husket som den lokalhistoriske ildsjæl, der var med til at starte arkivet. Lige fra starten af Nyborg Lokalhistoriske Arkiv for godt 42 år siden har Leif deltaget i det lokalhistoriske arbejde de sidste 17 år som leder af arkivet i Nyborg og vil han efterlade sig et stor tomrum. Æret være Leifs minde.

   I 2019 vil NLA fortsætte sammen med Nyborg Kommune i udarbejdelse af kulturarvsmasterplanen (KAMP) for omkring 440 ejendomme med beskrivelse i tekst og billeder, et arbejde, som blev påbegyndt i 2018. Arkivet bidrager med:

At registrere relevante billeder i arkivets samlinger og fordele dem i digitale mapper oprettet for hver af de i KAMP nævnte ejendomme.

At fotografere samtlige forhuse i KAMP.

At afprøve og justere præsentation af KAMP’s hjemmeside.

At justere unøjagtige aldre på bygninger angivet i Bygge- og Boligregistret (BBR).

At præcisere beskrivelsen af alle forhusene i KAMP.

At behandle de indsamlede digitale billeder samt disponere og kommentere disse.

   I arkivet lange facade mod Kongegade er der ophængt 16 plancher med gamle og nye billeder huse omfattet af KAMP. Disse plancher vil løbende blive udskiftet, så forbipasserende kan danne sig et indtryk af projektets omfang.

   I februar aflagde Teknik- og Miljøudvalget et besøg i arkivet. Udvalget vist rundt i lokalerne og fik fortalt om arbejdsgangen i arkivet samt arkivets samarbejde med kommunen i forbindelse med Kamp.

   Arkivet i Nyborg havde åbent hus den 24. maj i forbindelse med Kulturnatten. Publikum havde mulighed for at besigtige arkivets lokaler og få en snak med arkivets medarbejdere. Derudover blev der to gange i åbningstiden holdt et foredrag Virksomheder i Nyborg gennem tiderne suppleret med billeder på storskærmen.

   Den 11. oktober holdt NLA åbent hus i forbindelse med præsentation af lokalplan 306.

Nyborg Kommune havde bedt arkivet om at stille lokalerne med storskærmen til rådighed, så borger havde mulighed for at stille spørgsmål til lokalplanen og dens indflydelse på byens ejendomme. Samtidig var der mulighed for at se nogle af de 5400 billeder, som arkivet har samlet af huse i byen.

   Lørdag den 9. november holdt arkiverne under Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) Arkivernes Dag med emnet Gemt eller Glemt. NLA viste på storskærmen fotos af husfacader i byens gader gennem tiderne indsamlet i forbindelse med det igangværende KAMP-projekt.

   Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv havde også åbent på Arkivernes Dag og viste noget om den gemte grundlovseg i Kongshøj Ådal og på bibliotekets storskærm blev vist sjove film i den gamle biograf.

   Julemarked i Nyborg blev afholdt 6. – 8. december og 13. – 15. december. NLA deltog ved at åbne arkivet den 7. og 8. december og den 14. og 15. december, hvor der blev holdt bogudsalg af arkivets udgivelser. Desuden solgtes en nyudgivelse et skrift af arkivets medarbejder Jørgen Thulesen omhandlende Aunslev med titlen Gårde og huse på Kertemindevej. På vores store skærm blev vist et interview med Jørgen Thulesen om sin opvækst i Aunslev, billeserien Punktnedslag i Nyborgs byhistorie og billedserien Virksomheder i Nyborg gennem tiderne.

   Igen i 2019 udgav Nyborg Lokalhistoriske Forlag årsskriftet Nyborg-før & nu, det var 21. årgang. I den forbindelse bidrog Nyborg Lokalhistoriske Arkiv med fire artikler til årsskriftet.

   Yderligere har Nyborg Lokalhistoriske Arkiv i årets løb bidraget med foredrag i forskellige foreninger og forsamlinger med indlæg af vidt forskellig lokalhistorisk karakter.

   Arkivet har i 2019 fået nyt logo, som illustrerer viserens gang på et ur. Logoet kan blandt andet ses på vores hjemmeside.

   Til en stor tak til alle, som har støttet arkivet med materiale i årenes løb for kun ved hjælp af de indleverede arkivalier, er vi i stand til at hjælpe andre med oplysninger af lokalhistorisk karakter. Derfor, hvis du er i tvivl om et materiales lokalhistoriske værdi, så lad det komme Nyborg Lokalhistoriske Arkiv til gode og indlevere det til arkivet.

En liste over materialer indleveret til arkivet i 2019, kan ses her.