Årsberetning 2021

Nyborg Lokalhistoriske Arkiver

Af Jørgen Havshøi, arkivleder

  De tre lokalhistoriske arkiver: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv og Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv dækker tilsammen Nyborg Kommune. Arkiverne er en afdeling under Nyborg Bibliotek.

    Arkiverne i Nyborg Kommune betjenes udelukkende af 32 frivillige, og er åben for besøgende på følgende tidspunkter:

  • Nyborg Lokalhistoriske Arkiv: Mandag og torsdag kl. 14.00 – kl. 17.00 og tirsdag kl. 10.00 – kl. 12.00
  • Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv: Tirsdag kl. 15.00 – kl. 17.00
  • Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv: Torsdag kl. 15 – kl. 17.00

  Arkivernes fælles hjemmeside er nu fuldt udbygget og vil løbende blive forsynet med artikler, gamle fotos og andet lokalhistorisk stof. Hjemmesiden har i 2021 haft 3208 besøgende, som har fået vist 10738 sider.

  De tre arkiver er også fælles om Facebooksiden: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv. Der bliver løbende lagt fotos med korte kommentarer på Facebooksiden, som er meget besøgt og ofte giver anledning til supplerende kommentarer fra besøgende på siden.

  Arkiverne i Nyborg Kommune er tilsluttet Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) og benytter sig af databaseprogrammet Arkibas i forbindelse med registrering af arkivalier m.v.

  Arkibas er udviklet af SLA og har været i drift i adskillige år. Med det formål at formidle de registrerede arkivalier ud til publikum har SLA efterfølgende etableret hjemmesiden www.arkiv.dk. Når arkiverne har registreret de indkomne materialer i Arkibas, er disse med det samme tilgængelige på www.arkiv.dk. Ud fra de forespørgsler, der tilgår arkiverne, fremgår det, at www.arkiv.dk er blevet modtaget meget positivt af publikum, som bruger hjemmesiden flittigt. I 2021 har besøgende på www.arkiv.dk samlet fået foretaget 381.764 visninger af arkivalier fra kommunens tre arkiver.

  I vinduerne på den lange facade mod Kongegade ophænger Nyborg Lokalhistoriske Arkiv 16 plancher omhandlende forskellige lokalhistoriske emner. Plancherne bliver løbende udskiftet, og har i 2021 fortalt om udviklingen på Vesterhavnen og bådehavnen, og er en fortsættelse af en tidligere udstilling om udviklingen på det tidligere færgeareal. Denne plancheudstilling blev senere på året erstattet af en udstilling, der i billeder og tekst fortalte om udviklingen i byen i de 50 år, der er gået siden byjubilæet i 1971.

  Pandemien med coronavirus har haft stor indflydelse på arkivernes aktiviteter i 2021. I begyndelse af året måtte hverken besøgende eller frivillige komme på arkivet. Restriktionen for frivillige blev ophævet den 3. maj. Hele første halvdel af året var arkiverne lukkede for besøgende, men åbnede igen den 7. juni for besøg med krav om afstand, rengøring og håndhygiejne samt anvendelse af værnemidler i form af mundbind og visir.

  Coronapandemien har naturligvis sat sit præg på arkivernes besøgstal, der er reduceret betydeligt. Det er vort indtryk, at publikum har holdt sig hjemme, og har undladt at besøge arkiverne trods de iværksatte beskyttelsestiltag. Ikke desto mindre blev arkiverne i Nyborg Kommune besøgt af i alt 306 besøgende i 2021.

  Virussituationen har resulteret i aflysning af Kulturnatten endnu engang. På Arkivernes Dag havde arkivet i Ørbæk lanceret en fotoudstilling med billeder af soldater fra egnen, og på bibliotekets storskærm blev der samtidig vist sjove film i Den Gamle Biograf.

Julemarkedet i Nyborg blev afholdt 4.-5. december og 11.-12. december. Nyborg Lokalhistoriske Arkiv deltog ved at åbne arkivet for publikum, som havde mulighed for at se arkivets faciliteter. Samtidig blev der holdt bogudsalg af arkivets udgivelser samt salg af bogdubletter til nedsatte priser. På arkivets storskærm blev der vist filmklip fra Nyborg i 1930’erne og fra transport over Storebælt gennem tiderne afløst af billedserien Punktnedslag i Nyborgs byhistorie.

  Nyborg Lokalhistoriske Arkiver har en gang om måneden leveret stof til Lokalavisen Nyborg i form af klummer under temaet Før og Nu. Klummerne består af mindre artikler fra Nyborg Kommune suppleret med fotos hovedsagelig visende før og nu situationer.

  Med det formål at udbrede kendskab til lokalhistorie og museumsaktiviteter har KulturarvFyn indrettet en container, der kan bruges til udstillingsformål. Containeren er beregnet opstillet steder på Fyn, hvor der ikke sædvanligvis er adgang til arkiv og museum, den vil stå samme sted i ca. 4 uger. KulturarvFyn er en paraplyorganisation for museer, biblioteker, arkiver og kulturelle foreninger på Fyn.

  I efteråret 2021 blev containeren opstillet ved det tidligere Aunslev Hospital ved Aunslev kirke, og udstillingen omhandlede historien om Aunslev Hospital. Medarbejdere fra KulturarvFyn, Østfyn Museer og Nyborg Lokalhistoriske Arkiv havde arbejdet på udstillingen, som var åben for publikum fra 12. oktober til 16. november. I den periode blev udstillingen besøg af 1433 personer.

  Nyborg Lokalhistoriske Forlag udgav i 2021 årsskriftet Nyborg før & nu 2020, som var 23. årgang. Frivillige fra Nyborg Lokalhistoriske Arkiv bidrog med fire artikler til dette årsskrift.

   I årets løb har Nyborg Lokalhistoriske Arkiv bidraget med foredrag og rundvisninger i forskellige foreninger og forsamlinger med indlæg af vidt forskellig lokalhistorisk karakter. Også her har pandemien reduceret disse aktiviteter. I 2021 har arkivet således deltaget med 14 foredrag og indlæg forskellige steder i kommunen med i alt ca. 270 deltagere:

9/5:     Rundvisning, ”Krigsgrave på Nyborg Assistenskirkegård”, Nyborg Museumsforening

20/8:   Rundvisning, ”Nyborg Fæstning”, Privat gruppe

25/8:   Rundvisning, ”Torvet rundt”, Offentligt tilgængeligt

25/8:   Rundvisning, ”Krigsgrave på Nyborg Assistenskirkegård”, Østfyns Lærerkreds,                                                                    pensionistfraktion.

15/9:   Rundvisning, ”Langs Rosenbækken”, Offentligt tilgængeligt

17/9:   Foredrag, ”Historien om Den Gjensidige Arbejderforening”, Beboerforening

21/9:   Foredrag, ”Virksomheder gennem tiderne” samt ”Gode billeder”, Klub 17

4/10:   Foredrag, ”Virksomheder gennem tiderne”, Gigtforeningen

5/10:   Foredrag, ”Virksomheder gennem tiderne”, Frimurerlogen

9/10:   Foredrag, ”Introduktion til slægtsforskning”, Museumsforeningen

14/10: Foredrag, ”Virksomheder gennem tiderne”, De Ældres Eftermiddag

3/11:   Foredrag, ”Introduktion til slægtsforskning”, Offentligt tilgængeligt

8/11:   Foredrag, ”Digitale Arkivalier”, Den Digitale Time, Nyborg Bibliotek

1/12:   Foredrag, ”Landportens historie”, Bordtennisklubben

  Til sidst en stor tak til alle, som har støttet arkivet med materiale i årets løb, for kun ved hjælp af de indleverede arkivalier er vi i stand til at hjælpe andre med oplysninger af lokalhistorisk karakter. Derfor: Hvis du er i tvivl om et materiales lokalhistoriske værdi, så lad det komme Nyborg Lokalhistoriske Arkiv til gode og indlever det til arkivet.

  En liste over materialer indleveret til arkivet, kan ses på arkivets hjemmeside.