Årsberetning 2018

Nyborg lokalhistoriske arkiver

Af arkivleder Leif Trebbien m.fl.

De tre lokalhistoriske arkiver: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv og Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv dækker tilsammen Nyborg Kommune.

Arkivernes fælles hjemmeside nyborglokalarkiv.dk er i marts 2019 kommet i en helt ny version, der endnu ikke er færdigudbygget. Med tiden vil man bl.a. kunne se en fortegnelse over indleverede arkivalier, læse artikler, se gamle fotos…

Arkiverne har fået en fælles Facebook-side: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.

Arkiverne har eget forlag: Nyborg Lokalhistoriske Forlag. Forlaget udgav i 2018 årsskriftet Nyborg – før og nu 2017 samt bogen Oprør og kamp i Nyborg 1943. Endvidere kom forlagets jubilæumsudgivelse Gade op og gade ned i nyt oplag.

Arkivet i Nyborg har i glasmontrerne ud mod Kongegade haft tre ophængninger i 2018:
Udstillingen Hvad sker der nu på DSB’s gamle færgearealer; seks plancher visende havneområdets udvikling fra 1659 til 2018, fra Holmens Skibsbro til den aktuelle bebyggelse af de gamle færgelejearealer.
Udstillingen Oprør og kamp i Nyborg 1943 som markering af 75-året for begivenhederne 29. august 1943.
Udstilling af fotos af bygninger fra projektet KAMP (se nedenfor).

Arkivet i Ørbæk viser skiftende udstillinger i glasmontrer på Ørbæk bibliotek.

Figur 1. Nyborg Lokalhistoriske Arkiv modtog i 2018 dette maleri af Torvet 1932 fra Nordea. Foto: Ole Christiansen.

I løbet af 2018 indgik NLA i kommunens udarbejdelse af en kulturarvsmasterplan (KAMP) afgrænset til beskrivelse i tekst og billeder af de omkring 440 ejendomme, der er omfattet af KAMP. Arkivets bidrag hertil fortsætter i 2019 og består i:

  • At registrere alle relevante billeder i arkivets samlinger og fordele dem i digitale mapper oprettet for hver af de nævnte ejendomme i KAMP.
  • At fotografere samtlige forhuse i KAMP i 2018-19.
  • At afprøve og justere præsentationen af KAMP’s hjemmeside.
  • At justere de ofte forkerte årstal for bygningers alder, som var angivet i Bygge- og Bolig Registret (BBR), og som automatisk overføres til KAMP’s hjemmeside.
  • At præcisere beskrivelsen af alle forhusene i KAMP.
  • At behandle alle indsamlede digitale billeder (2.000 – 3.000 stk.) i Photoshop.
  • At disponere og kommentere de udvalgte billeder i KAMP.

Dette arbejder fortsætter som nævnt i 2019.

Desuden har arkivet i dets lange facade mod Kongegade ophængt 16 plancher 60 x 84 cm, hvor de indsamlede gamle og nye billeder viser kulturarven i Nyborgs gadebillede gade op og gade ned. Denne udstilling blev ophængt i december måned og omfatter godt halvdelen af de berørte ejendomme i KAMP. De resterende ejendomme vil blive udstillet i 2019.