Årsberetning 2022

Nyborg Lokalhistoriske Arkiver

Af Jørgen Havshøi, arkivleder

  De tre lokalhistoriske arkiver: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv og Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv dækker tilsammen Nyborg Kommune. Arkiverne er en afdeling under Nyborg Bibliotek.

  Arkiverne i Nyborg Kommune betjenes udelukkende af 37 frivillige, og er åben for besøgende på følgende tidspunkter:

  • Nyborg Lokalhistoriske Arkiv: Mandag og torsdag kl. 14.00 – kl. 17.00 og tirsdag kl. 10.00 – kl. 12.00
  • Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv: Tirsdag kl. 15.00 – kl. 17.00
  • Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv: Torsdag kl. 15 – kl. 17.00

  Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv kunne i 2022 fejre 50 års jubilæum, som blev markeret med et åbent hus arrangement, hvor der blev vist en fotoudstilling og fremvisning af en gammel film. Arrangementet bød også på optræden og musikalske indslag af forskellig art, og var særdeles velbesøgt.

  Arkivernes fælles hjemmeside vil løbende blive forsynet med artikler, gamle fotos og andet lokalhistorisk stof. Hjemmesiden har i 2022 haft 2501 besøgende, som har fået vist 9782 sider.

  De tre arkiver er også fælles om Facebooksiden: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv. Der bliver løbende lagt fotos med korte kommentarer på Facebooksiden, som er meget besøgt og ofte giver anledning til supplerende kommentarer fra besøgende på siden.

  Arkiverne i Nyborg Kommune er tilsluttet Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) og benytter sig af databaseprogrammet Arkibas i forbindelse med registrering af arkivalier m.v.

 Arkibas er udviklet af SLA og har været i drift i adskillige år. Med det formål at formidle de registrerede arkivalier ud til publikum har SLA efterfølgende etableret hjemmesiden www.arkiv.dk. Når arkiverne har registreret de indkomne materialer i Arkibas, er disse med det samme tilgængelige på www.arkiv.dk. Ud fra de forespørgsler, der tilgår arkiverne, fremgår det, at www.arkiv.dk er blevet modtaget meget positivt af publikum, som bruger hjemmesiden flittigt. I 2022 har besøgende på www.arkiv.dk samlet fået foretaget 537.921 visninger af arkivalier fra kommunens tre arkiver.

  I vinduerne på facaden mod Kongegade ophænger Nyborg Lokalhistoriske Arkiv 16 plancher omhandlende forskellige lokalhistoriske emner. Plancherne bliver løbende udskiftet, og har i 2022 handlet om Omsorg og Forsorg, som senere blev skiftet ud med en udstilling om den planlagte bypark på det tidligere færgeareal.

  På årets Kulturnat blev der på arkivet i Nyborg vist en film med pålagt tale om besættelsen og befrielsen i forbindelse med 2. verdenskrig. Denne film er et sammenklip af forskellige optagelse, og den blev ved denne lejlighed vist for første gang.

   I forbindelse med Kulturnatten blev Nyborg kommunes Kulturpris ved et festligt arrangement overrakt en frivillig på Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, Peder Gammel, for sit store arbejde med Kulturarvsmasterplan, ejendomregistrant, formidling af byens arkitektur og sin i øvrigt store indsats på arkivet i Nyborg, m.v.

   På Arkivernes Dag blev der på alle tre arkivet indbudt til åbent hus. I den forbindelse blev der i Nyborg fortalt om arbejdet med Kulturarvsmasterplanen samt projektet med affotografering af bygninger, som tidligere udført af Hugo Mathiesen i 1914. I Ullerslev blev der på Arkivernes Dag præsenteret en fotoudstilling med billeder visende livet gennem tiderne. I Ørbæk  blev der vist en udstilling over emnet energi, hvor der især var sat fokus på møller, som gennem tiderne har været en væsentlig energikilde.

  Julemarkedet i Nyborg blev afholdt 3.- 4. december og 10.-11. december. Der blev holdt bogudsalg af arkivets udgivelser samt salg af bogdubletter til nedsatte priser. På arkivets storskærm blev der vist filmklip bl.a fra Nyborg i 1930’erne, transport over Storebælt gennem tiderne samt diverse billedserier med fotos fra det gamle Nyborg.

  Pandemien med Coronavirus og de restriktioner, som har været forbundet hermed, kan stadig mærkes på besøgstallene på arkiverne, selvom restriktionerne nu er ophævet. Det er vort indtryk, at borgerne stadig er lidt betænkelige ved at mødes, hvis det ikke er strengt nødvendigt. Det samlede besøgstal for de tre arkiver har i 2022 været 501.

  Nyborg Lokalhistoriske Arkiver har også i 2022 en gang om måneden leveret stof til Lokalavisen Nyborg i form af klummer under temaet Før og Nu. Klummerne består af mindre artikler fra Nyborg Kommune suppleret med fotos hovedsagelig visende før og nu situationer.

  Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv har været involveret i udgivelse af bogen Ørbæk- facetter af en fynsk stationsbys historie, som indeholder artikler om lokalhistoriske emner og situationer samt markante personer i området. Arkivet har bidraget med fotos og skriftligt materiale, som er indarbejdet i bogen.

  Nyborg Lokalhistoriske Arkiv udgav i 2022 i samarbejde med Østfyns Museer, Nyborg, Nyborg Museumsforening og Nyborg Bibliotek årsskriftet Nyborg før & nu 2021, som var 24. årgang. Årsskriftet indeholder 7 artikler, hvoraf en var skrevet af en frivillig på Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.

  I årets løb har Nyborg Lokalhistoriske Arkiv bidraget med foredrag og rundvisninger i forskellige foreninger og forsamlinger med indlæg af vidt forskellig lokalhistorisk karakter. I 2022 har arkivet således deltaget med 14 foredrag og indlæg forskellige steder i kommunen med i alt ca. 345 deltagere:

23/1:   Rundvisning: ”Nyborg Havn”, Nyborg Museumsforening

18/2:   Rundvisning og foredrag: ”Peder Bredal”, Østfyns Museer

22/3:   Rundvisning: ”Nyborgs voldgrave”, Hjerteforeningen

30/3:   Foredrag: ”Virksomheder gennem tiderne”, Højskoleforeningen

19/4:   Rundvisning: ”Knudshoved”, privat selskab

12/5:   Rundvisning: ”Torvet Rundt”, offentligt tilgængeligt

17/7:   Rundvisning: ”Nyborgs volde”, privat selskab

21/8:   Rundvisning: Alfa Romeo Klub Fyn

22/8:   Rundvisning: ”Slipshavn”, Club 17

25/8:   Rundvisning: ”Langs Rosenbækken”, offentligt tilgængeligt

20/9:   Foredrag: ”Goder billeder”, Frimurerlogen

3/10:   Rundvisning: ”I fodsporene efter arkitekt August Colding”, offentligt tilgængeligt

13/10: Foredrag: ”Virksomheder gennem tiderne”, Skalkendrup præstegård

28/11: Foredrag: ”Besættelsen og Befrielsen”, Club 17

   Til sidst en stor tak til alle, som har støttet arkivet med materiale i årets løb, for kun ved hjælp af de indleverede arkivalier er vi i stand til at hjælpe andre med oplysninger af lokalhistorisk karakter. Derfor: Hvis du er i tvivl om et materiales lokalhistoriske værdi, så lad det komme Nyborg Lokalhistoriske Arkiv til gode og indlever det til arkivet.

  En liste over materialer indleveret til arkivet, kan ses på arkivets hjemmeside.