Arkiv.dk


I arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 580 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal specialsamlinger.

En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det her på arkiv.dk, og der kommer løbende nyt til. 

De lokalhistoriske arkiver inddaterer og