Årsberetning

Året 2017 i Nyborg Kommunes lokalhistoriske arkiver

Nyborg Kommunes lokalhistoriske arkiver i henholdsvis Nyborg, Ullerslev og Ørbæk er selvstændige afdelinger af Nyborg Bibliotek. Arkiverne forvalter lokalhistorien i hver deres del af Nyborg Kommune.

Søger man oplysning om lokalhistoriske forhold i Nyborg kommune, kan man, her på arkivernes hjemmeside, orientere sig om arkivernes indhold, tilgang af arkivalier og formidlingsaktiviteter.

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv 2017:
I løbet af året modtog arkivet 175 donationer, som nu, efter journalisering og registrering, er tilgængelige i arkivet. De indleverede arkivalier er bl.a. protokoller, dokumenter og andre papirer samt fotos og film. 
Disse betydningsfulde lokalhistoriske arkivalier er indleveret af foreninger, firmaer og i stort omfang af personer med stor interesse for lokalhistorie. Indleveringslisten neden for viser, hvor bredt arkivalierne dækker. 

Kalenderåret 2017:
Årets højdepunkt var præsentationen af arkivets jubilæumsbog ”Gade op og gade ned, Nyborgs historie fortalt gennem gadenavne”, forfattet af arkivmedarbejder John Maalø Larsen.
Arkivets 40 års jubilæum i juni blev fejret med åbent hus, reception samt besøg af Danehofgarden i Kongegade 4.
Bogen blev modtaget så godt, at et nyt oplag måtte trykkes, så den stadig er i handelen. 

Arkivets forlag, Nyborg Lokalhistoriske Forlag, har ud over arkivets jubilæumsbog stået for udgivelse af årsskriftet ”Nyborg – før & nu 2016” samt ”Lokalhistorisk Kalender 2018”.

Arkivmedarbejderne har i 2017 arbejdet med indsamling, journalisering, registrer, arkivering og formidling af arkivalier.
Særlige indsatsområder har været Nyborg Kulturnat, Arkivernes dag og Julemarked i arkivet Kongegade 4.
Endvidere har arbejdet bl.a. omfattet foredrag, byrundvisninger og plancheudstillinger.

Den i beretning 2016 omtalte historie vedrørende franske børns ophold i Nyborg, udviklede sig i 2017 til flere besøg af et fransk filmhold. Resultatet er blevet en film om franske børns ophold i andre europæiske lande efter 2. verdenskrig. Arkivet har endnu ikke modtaget filmen.

Arkivet har taget initiativ til og produceret en skriftrække af småtryk på 10-12 A4-sider, hvor der ved dybdeboring i kildemateriale beliggende i bl.a. statsarkiverne fremlægges oplysninger om huse, gader og kvarterer i Nyborg. Skriftrækken består nu af 10 selvstændige skrifter, som kan ses og erhverves i arkivet.

Arkivets hjemmeside www.nyborglokalarkiv.dk vedligeholdes og udbygges. Således er ejendomsregistranten for det gamle Nyborg successivt udvidet med oplysninger om de to gamle forstæder uden for henholdsvis Landporten og den for længst nedbrudte Strandport – bl.a. Knudshovedvejskvarteret.

Arkivet har i årets løb forsøgt at give vejledning og svar til de mange hundrede personer, der har bedt om hjælp. Her er nogle få eksempler på, hvad der spørges om: adresser, bygninger, forretninger, fotos, færger, gadenavne, hoteller, isvintre, jernbaner, personer, skoleklasser, soldater og årstal.

Spørgerne bruger oplysninger og kopier af arkivalier i f.eks. avisartikler, bøger, film, slægtsoptegnelser og til opsporing af tidligere klassekammerater samt til afgørelse af væddemål.
Uanset hvilket formål spørgeren har, så er det nødvendigt for arkivmedarbejderen, at arkivet har arkivalier om emnet. 
Så tænk på dit lokalhistoriske arkiv før du smider væk!
Et lille i dine øjne usselt amatørfoto kan være guld for andre.

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv
Leif Trebbien, arkivleder