Formål

De lokalhistoriske arkiver i Nyborg Kommune er selvstændige afdelinger af Nyborg Bibliotek.

Arkivernes virkeområde omfatter sognene: Aunslev, Bovense, Ellested, Frørup, Herrested, Hjulby Kirkedistrikt, Kullerup, Langå, Nyborg, Refsvindinge, Svindinge, Taarup Kirkedistrikt, Vindinge, Øksendrup og Ørbæk Sogn

De lokalhistoriske arkivers opgave er at indsamle, registrere, opbevare og formidle:

  • Dokumenter
  • Fotos
  • Bogudgivelser
  • Personalia
  • Foreningsarkiver
  • Firmaarkiver
  • Andet materiale som giver viden om Nyborg og omegns historie og udvikling.

Arkiverne kan bruges til bl.a. slægtsforskning og til at få indsigt i firmaers, foreningers samt byens og omegnens historie.

Næsten alle arkivets materialer er frit tilgængelige og kan studeres i arkivernes læsesale.

Det er ikke muligt at låne materialerne med hjem de kan fotokopieres.